KARDIOCENTRUMprzychodnie specjalistyczne
Poradnie
specjalistyczne Zadbamy o Twoje serce
Adres:

Hrubieszów
ul. Mickiewicza 2
22-500 Hrubieszów

tel: 698 757 335

Zakres usług

  • porady kardiologiczne
  • hipertensjolog
  • badania echokardiograficzne
  • testy wysiłkowe na bieżni
  • holter ekg i ciśnieniowy
  • porady objęte refundacją NFZ i komercyjne

Jak do nas dojechać?


Wyświetl większą mapę

Oferta

  1. Analiza arytmii i detekcji epizodów migotania przedsionków
  2. Wykonywanie pomiaru mikrowoltowej zmienności załamka T metodą spektakularną (MTWA) (przewidywanie zagrożenia nagłego zgonu sercowego, w szczególności na tle arytmicznym)
  3. Wykonywanie EKG wysiłkowego ( test wysiłkowy z analizą on line zaburzeń odcinka ST-T umożliwiające natychmiastowe wykrycie niedokrwienia mięśnia serca)
  4. Szeroka diagnostyka EKG (monitorowanie zaburzeń rytmu serca i zaburzeń przewodzenia, ocena funkcji stymulatorów serca

"Kardiocentrum" sp. z o.o.informuje, że posiada możliwość odpłatnej kontroli stymulatorów serca we wszystkich prowadzonych placówkach.

"KARDIOCENTRUM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Partyzantów 5, 22-400 Zamość
NIP 922-299-93-97
Obsługa administracyjna: Anna Kamińska, tel. 660 782 618
e-mail: kardiocentrum1@wp.pl

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Szanowni Państwo!!!

Uprzejmie informujemy,
że
"Kardiocentrum" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul. Partyzantów 5, 22-400 Zamość
otrzymała w 2013 roku dofinansowanie z
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 Działanie 1.2

Tytuł projektu: „Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań klinicznych w wykonywanych badaniach kardiologicznych pacjentów”

Umowa o dofinansowanie nr 01.12-UDA-RPLU.01.02.00-06-063/12 z dnia 25.01.2013 roku

W wyniku realizacji projektu zakupiono urządzenia i oprogramowanie pozwalające na wykonywanie specjalistycznych badań kardiologicznych na najwyższym światowym poziomie. Efektem realizacji projektu było stworzenie 2 nowych miejsc pracy w wymiarze ½ czasu pracy.