KARDIOCENTRUMprzychodnie specjalistyczne
Poradnie
specjalistyczne Zadbamy o Twoje serce
Adres:

Chełm
ul. Szymanowskiego 1
22-100 Chełm

tel: 82 565 72 52

Zakres usług

  • porady kardiologiczne
  • kardiolog dziecięcy
  • kardiochirurg
  • badania echokardiograficzne
  • holter ekg i ciśnieniowy
  • tylko usługi medyczne komercyjne

Jak do nas dojechać?


Wyświetl większą mapę

Oferta

  1. Analiza arytmii i detekcji epizodów migotania przedsionków
  2. Wykonywanie pomiaru mikrowoltowej zmienności załamka T metodą spektakularną (MTWA) (przewidywanie zagrożenia nagłego zgonu sercowego, w szczególności na tle arytmicznym)
  3. Wykonywanie EKG wysiłkowego ( test wysiłkowy z analizą on line zaburzeń odcinka ST-T umożliwiające natychmiastowe wykrycie niedokrwienia mięśnia serca)
  4. Szeroka diagnostyka EKG (monitorowanie zaburzeń rytmu serca i zaburzeń przewodzenia, ocena funkcji stymulatorów serca

 

Cennik (obowiązuje od 1.04.2018 r.)

"Kardiocentrum" sp. z o.o.informuje, że posiada możliwość odpłatnej kontroli stymulatorów serca we wszystkich prowadzonych placówkach.

"KARDIOCENTRUM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Partyzantów 5, 22-400 Zamość
NIP 922-299-93-97
Obsługa administracyjna: Anna Kamińska, tel. 660 782 618
e-mail: kardiocentrum1@wp.pl

Polityka prywatności »