KARDIOCENTRUMprzychodnie specjalistyczne
Poradnie
specjalistyczne Zadbamy o Twoje serce

Rejestrować
można się osobiście
w przychodni
lub telefonicznie.

Zapraszamy

Oferta

  1. Analiza arytmii i detekcji epizodów migotania przedsionków
  2. Wykonywanie pomiaru mikrowoltowej zmienności załamka T metodą spektakularną (MTWA) (przewidywanie zagrożenia nagłego zgonu sercowego, w szczególności na tle arytmicznym)
  3. Wykonywanie EKG wysiłkowego ( test wysiłkowy z analizą on line zaburzeń odcinka ST-T umożliwiające natychmiastowe wykrycie niedokrwienia mięśnia serca)
  4. Szeroka diagnostyka EKG (monitorowanie zaburzeń rytmu serca i zaburzeń przewodzenia, ocena funkcji stymulatorów serca

 

Cennik (obowiązuje od 1.04.2018 r.)

"Kardiocentrum" sp. z o.o.informuje, że posiada możliwość odpłatnej kontroli stymulatorów serca we wszystkich prowadzonych placówkach.

"KARDIOCENTRUM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Partyzantów 5, 22-400 Zamość
NIP 922-299-93-97
Obsługa administracyjna: Anna Kamińska, tel. 660 782 618
e-mail: kardiocentrum1@wp.pl

Polityka prywatności »